J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

Statystyka

Aktualności
Informacje w mediach
19.08.2011.

Po włączeniu się Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków  w sprawę ochrony kukułki plamistej w Kolbuszowej ukazały się już pierwsze informacje w mediach dotyczące naszego udziału. Przeciwko budowie hipermarketu w tym miejscu protestują też kupcy i drobni przedsiębiorcy z Kolbuszowej. A oto linki:

Strona TVP Rzeszów:

http://www.tvp.pl/rzeszow/aktualnosci/spoleczne/handlowa-wojna-w-kolbuszowej/5112023

TVP Rzeszów - relacja w Aktualnościach od 4:26 do 7:12:

 http://www.tvp.pl/rzeszow/informacja/aktualnosci/wideo/1708/5112181

Gazeta Wyborcza:

http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,10118343,Storczyki_i_kupcy_sa_przeciwko_Tesco_w_Kolbuszowej.html

Internauci na forum Gazety Wyborczej: 

 http://forum.gazeta.pl/forum/w,69,127955439,,Storczyki_i_kupcy_sa_przeciwko_Tesco_w_Kolbusz_.html?v=2

 

Zmieniony ( 24.08.2011. )
 
Oświadczenie PTMS
13.08.2011.

Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków zdecydowanie sprzeciwia się stosowaniu przez administrację samorządową z Kolbuszowej – Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej – uproszczonych procedur administracyjnych, których stosowanie niszczy środowisko i istniejący ekosystem.

Przykładem tego jest  wydane w dniu 22 lipca 2011 r. pozwolenie na budowę kolejnego obiektu handlowego na działce na której znajdują się stanowiska roślin podlegających ścisłej ochronie – storczyka: kukułka plamista (Dactylorhiza maculata) oraz innych podlegających ochronie częściowej.

Urząd Miasta w Kolbuszowej pomimo uzyskania informacji o tym nie podjął żadnych działań mających na celu ochronę środowiska czy też weryfikacji uzyskanych od mieszkańców gminy informacji o występowaniu w Kolbuszowej tych ściśle chronionych roślin, dla których największym zagrożeniem jest m.in. osuszanie terenów podmokłych, regulacja rzek, postęp cywilizacyjny za wszelką cenę. W wydanym pozwoleniu na budowę obiektu handlowego, który - co jest tajemnicą poliszynela – ma być kolejnym supermarketem, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej nie podjęło procedury oddziaływania na środowisko, która jest obowiązkowa przy obiektach istotnie wpływających na środowisko, jakimi są m.in. supermarkety.

Nie wnikając w wewnętrzne spory  związane z planowaną lokalizacją kolejnego supermarketu w ok. 10. (dziesięcio) tysięcznej Kolbuszowej informujemy, że stanowczo domagamy się zgodnych
z prawem działań administracji samorządowej odpowiedzialnej za proces budowlany. Dotychczasowe działania sprzyjają tylko i wyłącznie przedsiębiorcom zaangażowanym w proces budowlany, za nic mając fakty przyrodnicze czy interes społeczny reprezentowany w tym przypadku przez Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków.

Domagamy się włączenia się do ochrony przyrody i stanowisk storczyków na działce  numer 1476/1 przy ul. Tarnobrzeskiej w Kolbuszowe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przeprowadzenia analiz środowiskowych, wskazania inwestorom działań jakie mają wykonać w celu zapewnienia ochrony ekosystemowi oraz działania lokalnej administracji samorządowej w celu zrównoważonego rozwoju.

Za Zarząd Główny PTMS

S E K R E T A R Z

Aleksander Fiwek

Zmieniony ( 13.08.2011. )
 
Kukułka plamista zagrożona!
11.08.2011.

W związku z tym, że w toczącej się od dłuższego już czasu sprawie w Kolbuszowej (woj. Podkarpackie) o pozwolenie na budowę na działce  nr 1476/1 przy ul. Tarnobrzeskiej, na której występuje ściśle chroniony storczyk kukułka plamista (Dactylorhiza maculata) zapadła bardzo niekorzystna decyzja Starosty Kolbuszowskiego, udzielenia pozwolenia na budowę supermarketu, Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków zgłosiło do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej swój udział w postępowaniu w charakterze przedstawicieli społecznych oraz jednocześnie wniosło o udzielenie zezwolenia na zapoznanie się z stanem sprawy.

Bardzo niepokojące jest to, że decyzja ta podjęta została pomimo wcześniejszego przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w/w terenu, w której stwierdzono, iż występują tam rośliny chronione oraz istnieje prawdopodobieństwo występowania gatunków ptaków, dla których teren ten w jego części może być siedliskiem.   

Ponadto Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków postanowił w trybie pilnym o złożeniu pisemnego odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Kolbuszowskiego od powyższej decyzji. W odwołaniu zaskarżonych zostało naruszenie artykułów kilku ustaw prawa budowlanego. Dlatego złożony został wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania w sprawie.

Kukułka plamista (Dactylorhiza maculata) występuje tylko w Europie, od Wysp Brytyjskich po europejską część Rosji. W Polsce występuje na terenie całego kraju i jest objęta ścisłą ochroną gatunkową. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. wszystkie występujące w naszym kraju gatunki z rodziny storczykowatych objęte są ścisłą ochroną prawną.


Zmieniony ( 11.08.2011. )
 
Zebrania we Wrocławiu, w Szczecinie i w Łodzi!
17.05.2011.

Najbliższe zebranie Oddziału Dolnośląskiego PTMS odbędzie
się w dniu 20 maja (piątek) 2011 roku o godz. 17:00
-tej w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sali II C (Plac Grunwaldzki 24 A). Na zebraniu zostanie wygłoszony wykład Pana Marka Kwiczali, pt. "Lasy Malezji".

 

plakat wykładu we Wrocławiu

 

Zebranie Oddziału Zachodniopomorskiego PTMS odbędzie
się 22 maja (niedziela) 2011 roku o godz. 12:00
-tej przy ul. dr Judyma 20 w Katedrze Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych (Sala Katedralna na półpiętrze). W programie prelekcja o storczykach.

Zebranie Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków odbędzie się 30 maja 2011 roku (jak zwykle w ostatni poniedziałek miesiąca) o godz. 17:00-tej w sali konferencyjnej łódzkiej Palmiarni (Park Źródliska I, przy al. Piłsudskiego 61).

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników storczyków z Wrocławia, Szczecina, Łodzi i okolic!

Zmieniony ( 17.05.2011. )
 
Warsztaty storczykowe we Wrocławiu
26.04.2011.

 Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków Oddział Dolnośląski ma zaszczyt zaprosić na warsztaty storczykowe, p.t. "Podłoża i pielęgnacja tropikalnych storczyków", które poprowadzi Aleksander Fiwek.

 
Zapraszamy wszystkich miłośników storczyków

 Warsztaty odbędą się w dniu 30 kwietnia 2011 roku o godz. 12:00-tej w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 24A.

 

 

Zmieniony ( 26.04.2011. )
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws