Statut Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków można pobrać tutaj.