Fot.1. Jarosław Wrosz przybliżył nam szczegółową przyrodę rezerwatu Beka.

Dnia 9 czerwca 2013 roku została zorganizowana wycieczka do Rezerwatu Przyrody Beka, leżącego nad Zatoką Pucką. W wycieczce udział wzięli członkowie Oddziałów Pomorskiego i Łódzkiego PTMS. Przewodnikiem po rezerwacie był jego wieloletni opiekun z ramienia OTOP mgr Jarosław Wrosz. Rezerwat Przyrody Beka położony jest w północnej części województwa pomorskiego, w gminie Puck. Ten fragment polskiego wybrzeża został objęty ochroną ze względu na cenne siedliska przyrodniczych: solniska nadmorskie, łąki trześlicowe i mechowiska wraz ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, tzw. halofitów. Są to taksony  rosnące tylko w obecności zasolenia gleby. „Beka” leży na jednym z nielicznych w Polsce fragmentów niezabudowanego i nieumocnionego wybrzeża z formami typowymi dla brzegu zalewowego. Znaczny jej fragment pozostaje pod wpływem słonych wód morskich i jest miejscem rozwoju zbiorowisk słonolubnych. Z gatunków tam występujących członkom PTMS udało się zaobserwować babkę nadmorską (Plantago maritima L.), sit Gerarda (Juncus gerardi Loisel.), świbkę morską (Triglochin maritima L.) i mlecznik nadmorski (Glaux maritima L.). Podziwialiśmy także zbiorowiska półhalofilnego szuwaru oczeretowego. W jego długich i wąskich łanach dominowały sitowiec nadmorski Bolboschoenus maritimus (L.) Palla) i oczeret Tabernae montana (Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla). Jak zawsze, podczas wycieczki terenowej największy entuzjazm uczestników wzbudziły gatunki storczyków. Na terenie rezerwatu Beka spotkaliśmy: kukułkę plamistą (Dactylorhiza maculata (L.) Soó), kukułkę krwistą (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó), kukułkę szerokoltną (Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.) i kruszczyka błotnego (Epipactis palustris (L.) Crantz). Uczestnicy wycieczki z ciekawością przyglądali się prowadzonemu w rezerwacie ekstensywnemu wypasowi krów i koni, którego prowadzenie jest niezbędne do utrzymania specyficznej flory w rezerwacie.


Fot 2. Uwagę fotografujących przyciągnął gatunek kukułki.


Fot3. Mlecznik nadmorski (Glaux maritima)- przedstawiciel flory halofilnej.


Fot4. Szukanie kwitnących storczykowatych w rezerwacie Beka.


Fot5. Ekstensywny wypas obok corocznych zalewów jest konieczny dla utrzymania gatunków halofilnych oraz storczykowatych.

Fot6. „Grupowe” zdjęcie uczestników wycieczki.

Tekst i Fotorafie: Piotr Rutkowski