Nowy numer 1 (12/13) 2010/2011 biuletynu PTMS "Świat Storczyków" ukazał się pod redakcją prof. dr hab. Dariusza L. Szlachetko. Biuletyn zawiera informacje z zakresu biologii i ekologii europejskich storczyków oraz informacje o PTMS. Ogromne podziękowania należą się również Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego za pomoc i wsparcie przy wydaniu biuletynu.
 

Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że prof. Dariusz L. Szlachetko wraz z grupą pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego postanowił swoim udziałem i zaangażowaniem wesprzeć nasze czasopismo, a tym samym nasze stowarzyszenie.