Biuletyn "ŚWIAT STORCZYKÓW" był do końca 2007 roku kwartalnikiem a od roku 2008 stał się rocznikiem o znacznie powiększonej objętości, większym formacie lepszej jakości papieru, druku i fotografii. Numer 1/10/2008 był pierwszym wydanym numerem w nowej formule oraz był numerem tematycznym, poświęconym w większości storczykom z rodzaju Cattleya