W tym dziale będziemy prezentować kolekcje członków Polskego Towarzystwa Miłośników Storczyków 🙂
Członków chętnych do zaprezentowania swojej kolekcji zachęcamy do nadsyłania materiałów na adres e-mail: [email protected]
Jednocześnie zapraszamy wszystkich do zapoznania się z prezentacjami storczyków naszych członków zamieszczonych w podzakładkach "Nasze Kolekcje".