W dniach 24 – 27 września 2009 roku odbył się w Dreźnie 15-ty Europejski Kongres Orchidei (European Orchid Congress) połączony z Międzynarodową Wystawą Storczyków. Na prawie dwukrotnie większej powierzchni, niż na co rocznych wiosennych wystawach można było podziwiać w halach Targów Drezdeńskich tysiące storczyków przywiezionych przez uczestników wystawy niemal z całego świata. Równolegle odbywały się liczne wykłady o tematyce storczykowej a organizatorem całego przedsięwzięcia było Niemieckie Towarzystwo Storczykowe (Deutsche Orchideen-Gesellschaft e.V.).

 
Ekspozycja Grupy Berlin D.O.G., fot. Irena Papiewska                                     


Roellke Orchideenzucht, fot. Irena Papiewska

Na kiermaszu towarzyszącym wystawie swoje bogate oferty storczyków i akcesorów do ich uprawy przedstawiły liczne firmy z USA, Brazylii, Kolumbii, Ekwadoru, Wenezueli, Peru, Taiwanu, Malezji, Niemiec, Węgier, Francji, Włoch, Belgii i Danii, które ponadto przygotowały efektowne stoiska wystawiennicze na części poświęconej ekspozycji storczyków. Ponadto na ekspozycji wystawy dały się zauważyć oddzielne stoiska oddziałów Niemieckiego Towarzystwa Storczykowego a prócz tego można było podziwiać ekspozycje stowarzyszeń storczykowych z Taiwanu, Włoch, Węgier, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Szwajcarii oraz Polski, którą reprezentowało Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków.

 
Banery 16 EOC 2012 w Budapeszcie i PTMS                              
na stoisku informacyjnym stowarzyszeń europejskich,
fot. Irena Papiewska
                                                    

Fragment stoiska PTMS, fot. Ilona Kowalska

Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków delegowało na wystawę 5 członków: Katarzynę Zdeb (Oddział Dolnośląski PTMS), Andrzeja Szulca (Oddział Zachodniopomorski PTMS) oraz Jadwigę Śliwkiewicz, Wandę Kowalską i Marcina Kaczmarskiego z Oddziału Łódzkiego PTMS. PTMS uzyskało ponownie brązowy medal za stoisko wystawiennicze oraz brązowy medal w kategorii oceny rośliny za  Rhytionanthos plumatus, należącej do Katarzyny Zdeb.


Brązowy medal przyznany PTMS przez Niemieckie Towarzystwo Storczykowe w kategoriach za "stoisko wystawiennicze" i w kategorii "roślina wystawy".


Grammotophyllum scriptum, fot. Irena Papiewska                                     


Paphiopedilum lowii, fot. Ilona Kowalska   

W trakcie Kongresu organizatorzy przygotowali bardzo bogaty i interesujący program wykładów kierowanych przez dr Joachima Erfkampa i Lutz'a Röllke, który podzielony został na: "Dzień światowy" w piątek 25 września, "Dzień europejski" w sobotę 26 września oraz "Dzień naukowy" w niedzielę 27 września. Wykłady dotyczyły nowo odkrytych gatunków poszczególnych rodzajów, produkcji storczyków np. w Chinach, występowania wybranych grup storczyków na poszczególnych kontynentach, ich ewolucji i rozwoju oraz wielu interesujących ciekawostek związanych ze storczykami. Cykl wykładów zakończył dr Zoltan Pachinger zapraszając na następny EOC w 2012 roku, który odbędzie się w Budapeszcie.


Habenaria medusae, fot. Irena Papiewska

Należałoby też odnotować fakt, że data Kongresu w Dreźnie była uwieńczeniem trzyletniej Prezydencji Niemiec w Europejskiej Komisji Storczykowej (European Orchid Council). Zgodnie z zasadami na kolejne trzy lata Prezydencję objęły Węgry, której końcem będzie kolejny Kongres w roku 2012 w Budapeszcie. W związku z tym wygasła też kadencja Prezydenta EOC Gerda Rollke i automatycznie nowym Prezydentem został aktualny Prezes Węgierskiego Towarzystwa Storczykowego (Magyar Orchidea Társaság) dr Zoltan Pachinger. Podczas Kongresu odbyło się też Zgromadzenie Delegatów EOC, na którym uchwalono, że nowy Sekretarz Generalny EOC wybrany zostanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu EOC a funkcję tą pełnić będzie do tego czasu obecny Sekretarz Generalny EOC Prof. Franco Bruno. Podczas Zebrania Wiedeńskie Towarzystwo Storczykowe (Vienna Orchid Society) zgłosiło akces do organizacji Kongresu w roku 2015 we Wiedniu, którego organizatorem miało by być Austriackie Towarzystwo Storczykowe (Österreichische Orchideengesellschaft) .

 

   Marcin Kaczmarski