"Biologia zapylania storczyków" – prof. dr hab. Piotr Rutkowski

Wszyscy zgromadzeni na zebraniu Oddziału Pomorskiego PTMS w dniu 15 stycznia 2012 roku mieli przyjemność wysłuchania niezwykle interesującego wykładu, pt. "Biologia zapylania storczyków", który poprowadził prof. dr hab. Piotr Rutkowski z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładowi towarzyszył pokaz zdjęć i filmów z albumu autora, pt. "Storczyki i ich życie intymne". Oprócz członków Oddziału Pomorskiego na wykładzie byli też obecni członkowie Oddziału Łódzkiego PTMS.

 

      

 

Z tego ciekawie, barwnie i obrazowo przeprowadzonego wykładu można było dowiedzieć się o bardzo specyficznym sposobie zapylania kwiatów storczyków w naturze, a mianowicie wykorzystującym życie erotyczne owadów. Np. storczyk dwulistnik muszy (Ophrys insectifera L.) zapylany jest przy pseudo kopulacji z owadem. W ten sposób pyłki przylepione do owada przenoszone są na kolejne kwiaty.

 

      

 

Po wykładzie odbyła się kolejna część zebrania, podczas której uczestnicy opowiedzieli kilka słów o swoich kolekcjach oraz wymienili doświadczenia uprawowe między sobą. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy również doświadczeń w uprawie storczyków prof. dr hab. Dariusza L. Szlachetko, który ponadto opowiedział też trochę ciekawostek ze swoich pobytów na naturalnych stanowiskach występowania storczyków w krajach Ameryki Południowej, Azji oraz Afryki. Bardzo miłym dla nas akcentem i wsparciem był fakt, że prof. dr hab. Dariusza L. Szlachetko oraz prof. dr hab. Piotr Rutkowski zostali członkami PTMS.

 

     

 

Na zakończenie omówione zostały plany Oddziału Pomorskiego na przyszłość, dotyczące zebrań, wycieczek oraz ewentualnej wystawy storczyków w Gdańsku. Z całą pewnością ogromne podziękowania należą się jednak przede wszystkim Panu Profesorowi Dariuszowi Szlachetko oraz Panu Profesorowi Piotrowi Rutkowskiemu, których wsparcie, zaangażowanie oraz czynny udział w życiu nowego oddziału i całego PTMS są wprost nieocenione.

Po zebraniu członkowie PTMS z Łodzi i Trójmiasta spotkali się w restauracji „Kresowa” w Gdańsku, które z pewnością było uzupełnieniem integracyjnym całego wydarzenia.

 

       

 

Tekst: Marcin Kaczmarski

Fotografie: Tomasz Makowski