Spis treści:

– Moje orchidarium część 2 – Jerzy Dziedzic
– Tajemniczy Świat Storczyków – Dariusz Chojancki
– Wywiad z Tadeuszem Kusibabem
– Phragmipedium besseae – Zbigniew Banasiak
– Phalaenopsis – dr Krzysztof Śmigielski
– Ciekawostki
– Wystawa w Sosnowcu
– Z życia PTMS