Zebrania Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków odbywają się cyklicznie w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 17-tej w sali konferencyjnej łódzkiej Palmiarni (Park Źródliska I, Al. Piłsudskiego 61).
Zebrania Oddziału łódzkiego w 2018 roku:

29 stycznia 2018 roku – Tomasz Kowalczyk i Krzysztof Łatkowski "Storczyki polecane do uprawy w paludariach, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. grupy pleurothalidów, ich wymagań uprawowych i warunków środowiskowych"

Zebrania Oddziału Łódzkiego w 2017 roku:
30 stycznia 2017 roku
– Ryszard Andrzejak – Doświadczenia w uprawie storczyków oraz zalety udziału PTMS w moderowaniu forum "Storczyki"
27 lutego 2017 roku – "Moje doświadczenia w uprawie storczyków – od barwnych hybryd do miniatur" Tomasz Kowalczyk
27 marca 2017 roku – Relacja oraz dzielenie się wrażeniami z Międzynarodowej Wystawy Storczyków w Dreźnie
24 kwietnia 2017 roku – Walne Zebranie Członków Oddziału Łódzkiego PTMS
29 maja 2017 roku – Nasze wrażenia z Międzynarodowej Wystawy Storczyków w Sopocie. Rozmowa panelowa na temat warunków uprawowych storczyków w warunkach parapetowych.
26 czerwca 2017 roku – Rozmowa na temat ciekawych rozwiązań uprawowych storczyków, stosowanych w naszych mieszkaniach. Poinformowanie członków o najważniejszych decyzjach, które zostały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
28 sierpnia 2017 roku – Rozmowa panelowa – wady i zalety uprawy storczyków w szklarniach, oranżeriach i warunkach domowych.
25 września 2017 roku – Przegląd literatury z oddziałowej biblioteczki. 
30 października 2017 roku – Dorota Fijałkowska "Wybrane gatunki storczyków gruntowych występujących w Polsce"
26 listopada 2017 roku – Rozmowa panelowa – zwalczania szkodników oraz metody walki z wszelkiego rodzaju patogenami występującymi w uprawach storczyków w warunkach mieszkaniowych.
18 grudnia 2017 roku – Spotkanie Wigilijne. Prezentacja zdjęć roślin z letnich wypraw – Dorota Fijałkowska

Zebrania Oddziału Łódzkiego w 2016 roku:

25 stycznia 2016 roku – Omówienie kwestii związanych z uczestnictwem Oddziału Łódzkiego PTMS w najbliższych wystawach w Warszawie, Łodzi i Dreźnie.
Rozmowa panelowa – Nasze doświadczenia w nawożeniu storczyków.
29 lutego 2016 roku – Znaczenie wody w uprawie storczyków – wymiana doświadczeń.
25 kwietnia 2016 roku – Walne Zebranie Członków Oddziału Łódzkiego PTMS
30 maja 2016 roku – Dorota Fijałkowska "Storczyki z Doliny Nidy"
29 sierpnia 2016 roku –  Sprawy organizacyjne. Wymiana doświadczeń z zakresu uprawy storczyków. Bazarek storczykowy, czyli możliwość wymiany storczyków pochodzących z nadwyżek w naszych kolekcjach. 
26 września 2016 roku – Ryszard Andrzejak "Moje doświadczenia z uprawy storczyków w warunkach domowych"
23 października 2016 roku – Spotkanie poświęcone pamięci dr Jerzego A. Kopiasa
12 grudnia 2016 roku – Spotkanie wigilijne. Podsumowanie działalności oddziału w 2016 roku oraz omówienie warunków uczestnictwa w najbliższych wystawach storczyków w 2017 roku.
 

Zebrania Oddziału Łódzkiego PTMS w 2015 roku:

25 stycznia 2015 roku – Dorota Fijałkowska „Najpopularniejsze storczyki dziko rosnące, które można spotkać w Polsce”
22 lutego 2015 roku – Tomasz Kowalczyk "Moje doświadczenia ze storczykami przy uprawie w terrarium”
30 marca 2015 roku – Beata Dreksler "Tillandsie czyli oplątwy – rośliny powietrzne"
27 kwietnia 2015 roku – Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Oddziału Łódzkiego PTMS
25 maja 2015 roku – Rozmowa panelowa "Prezentacja kolekcji członków i wymiana doświadczeń w uprawie"
29 czerwca 2015 roku – dr Jerzy A. Kopias "Gatunki z rodzaju Phalaenopsis i ich uprawa w warunkach domowych"
28 września 2015 roku – Tomasz Kowalczyk "Problemy na jakie można napotkać w uprawie storczyków w witrynach i terrariach"
26 października 2015 roku – Krzysztof Łatkowski "Doświadczenia w uprawie storczyków ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów: Phalaenopsis, Encyclia, Epidendrum, Coelogyne"
22 listopada 2015 roku –  Robert Błaszczyk "Dimorphorchis lowii – borneański endemit w zgierskiej oranżerii – prezentacja gatunku"


Kalendarium zebrań Oddziału Łódzkiego PTMS w roku 2014:

26 stycznia 2014 roku (niedziela) – Tomasz Makowski – „Budowa panelu LED dla uprawy storczyków”
23 lutego 2014 roku (niedziela) – Tomasz Makowski – „Budowa panelu LED dla uprawy storczyków cz. 2”
30 marca 2014 roku (niedziela) – Walne Zebranie Członków Oddziału Łódzkiego
27 kwietnia 2014 roku – zapoznaliśmy się z trzema ciekawymi prezentacjami udostępnionymi nam przez Panią Ewę Jóźwiak:
-Jukatan – w kraju Majów
-Paphiopedilum praestans var. Biconutum – nowa lokalna odmiana z Nowej Gwinei
-Poszukiwanie orchidei na Filipinach – podróż na wyspę Mindoro
26 maja 2014 roku – Prelekcję na temat "Choroby storczyków oraz metody ich zwalczania" wygłosiła Pani Kierownik Palmiarni mgr inż. Celina Kozubek – Euejda
21 czerwca 2014 roku – Spotkanie integracyjne podczas Dni Orchidei 2014
25 sierpnia 2014 roku  – dr Marek Michalski poprowadził wykład na temat "Barwy w świecie motyli".
29 września 2014 roku  –  Podczas prezentacji multimedialnej Laura Barylska przedstawiła wybrane gatunki storczyków pochodzących głównie z Azji. Były to głównie storczyki z rodzaju Vanda i Phalaenopsis.
27 października 2014 roku –  prelekcję pt. "Paphiopedilum – reminiscencje. Storczyki i czy tylko…"wygłosił Zbigniew Banasiak
30 listopada 2014 roku (niedziela) – Prelekcję pt. "Nowe malajskie kwitnienia w 2014 roku: Dendrobium roslii, Bulbophyllum beccarii, Vanda foetida" wygłosił Robert Błaszczyk.
28 grudnia 2014 roku (niedziela) – „Terrarium tropikalne i jego mali mieszkańcy” – Arkadiusz Zalech.