J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

Statystyka

Światło, woda, temperatura i wilgotność powietrza, czyli jedne z najważniejszych czynników w uprawie
19.12.2012.

W celu lepszego przybliżenia powyższych zagadnień posłużyliśmy się informacjami zawartymi w książce „Storczyki” dr Krystyny Oszkinis.

Tym razem spotkanie naszego oddziału miało charakter nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny.  Na początku Tomek Makowski pokazał nam jak przy pomocy aparatu fotograficznego można zmierzyć poziom światła.

 

Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Storczyki szybko przyzwyczajają się do warunków otoczenia.
W naszych mieszkaniach, czy w szklarniach właściwa korelacja pomiędzy światłem, temperaturą i wilgotnością musi być stworzona sztucznie.

Storczyki mające pseudobulwy i grube skórzaste liście, wymagają większej ilości światła od tych o miękkich delikatnych liściach. Najbardziej szkodliwe dla roślin jest silne, wiosenne słońce, które może być bardzo intensywne i spowodować poważne poparzenia liści. Rośliny po zimie są osłabione brakiem światła i ta nagła zmiana jest dla nich często szkodliwa. Toteż przy dużym nasłonecznieniu konieczne jest cieniowanie.


Następnie omówiliśmy temat wody.

Woda do podlewania storczyków powinna być odpowiedniej jakości, czyli trzeba zwrócić uwagę na: czystość, twardość, odczyn, zawartość soli mineralnych oraz temperaturę.

Woda wodociągowa jest z reguły czysta, ale może zawierać związki chemiczne szkodliwe dla roślin. Woda deszczowa lub ze studni może być zanieczyszczona i dlatego należy ją filtrować.
Twardość wody zależy od zawartości soli wapnia i magnezu.

Do podlewania storczyków najlepsza jest woda o twardości od 4 do 12*dH (40-120 mg CaO na 1 dm3 wody).

Do dyspozycji mieliśmy testy akwarystyczne dzięki którym mogliśmy zbadać twardość wody.

 

Ilona Kowalska przyniosła profesjonalny test. Doświadczenie skupiło uwagę wszystkich zebranych.

Odczyn zależy od stopnia twardości wody. Im więcej soli wapnia i magnezu znajduje się w wodzie tym bardziej wzrasta wartość pH.

Odczyn wody badaliśmy przy pomocy pHmetru. Najniższą wartość pH miała woda deszczowa - 5,5 pH i z filtra odwróconej osmozy - 6,1 pH. Kranówka ma już znacznie wyższe  nawet powyżej siedemiu.
Storczyki charakteryzują się dużą różnorodnością. W związku z tym mają różne wymagania odnośnie odczynu wody. Dla większości roślin najodpowiedniejsze jest pH na poziomie 5,0 – 6,5.
Zawartość soli mineralnych  nie powinna przekroczyć 100-150 mikrosimensów. Przeprowadzone przez nas badania pokazały, że tylko woda z filtra RO i deszczowa mają odpowiednie parametry. Stosując wodę z osmozy trzeba pamiętać  o uzupełnianiu brakujących minerałów tj. wapnia i magnezu. Jest to możliwe poprzez dodanie  niewielkiej ilości wody kranowej lub stosowanie odpowiednich nawozów wzbogaconych o te minerały. Stosując wodę deszczową należy pamiętać, że nie może ona pochodzić z terenów mocno uprzemysłowionych. 

 

Do badania przewodności posłużyły nam konduktometry. Uczestnicy przynieśli próbki wody, dzięki którym możliwe było praktyczne jej przebadanie. 

     

Należy także wspomnieć, że storczyki są bardzo wrażliwe na przenawożenie. Posiadając urządzenie do pomiaru przewodności, łatwiej jest sporządzić odpowiedni roztwór nawozu.

Bardzo ważna jest też temperatura wody, w której namaczamy rośliny. Najodpowiedniejsza jest ta o temperaturze pokojowej. W tym przypadku bardzo przydatny okazał się konduktometr z wbudowanym termometrem.

Kolejnym omawianym zagadnieniem była temperatura powietrza. W zależności od wymagań termicznych storczyki można podzielić na trzy grupy: wymagające szklarni chłodnej, umiarkowanej i cieplej. Storczyki uprawiane w niewłaściwej temperaturze przestają rosnąć i kwitnąć. Ważne jest zachowanie równowagi między temperaturą, wilgotnością, cyrkulacją powietrza i ilością światła. Dużemu nasłonecznieniu, wysokiej temperaturze powinna towarzyszyć wysoka wilgotność i dobra cyrkulacja powietrza. Przy niskich temperaturach wilgotność też powinna być niższa. W przeciwnym razie rośliny słabo rosną i zapadają na choroby grzybowe i bakteryjne. Szczególnie ważne dla roślin w okresie chłodnego okresu spoczynku jest zapewnienie im wysokiego poziomu światła. Niektóre gatunki pochodzą z terenów, gdzie występuje duża różnica temperatur w zależności od pory roku i im trzeba zapewnić chłodny okres spoczynku, który jest konieczny, by mogły zakwitnąć.  W celu inicjacji kwitnienia należy zapewnić dobową amplitudę temperatur. Temperatura w nocy powinna być niższa o 3-5*C od temperatury w ciągu dnia.
Niektóre rośliny mają wysokie wymagania cieplne. Zapewnienie im tego szczególnie zimą może być trudne. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kabli grzewczych lub mat grzewczych w akwariach lub orchidariach. W celu obniżenia temperatury dla roślin chłodnolubnych można ustawiać je na mokrych kamieniach. Wilgotna mata kapilarna też świetnie się do tego nadaje. Gliniane doniczki chłodzone od dołu zapewniają niższą temperaturę w podłożu. Dobrze jest mieć do dyspozycji pokój, gdzie możemy zakręcić grzejnik i uchylić lub przy dużych mrozach tylko rozszczelnić okno. Można stosować wkłady do lodówek turystycznych, szczególnie przydatnych podczas letnich upałów. Najprostszym, ale dość kosztownym rozwiązaniem jest klimatyzator. 

Na koniec poruszony został temat wilgotności powietrza. Wymagania odnośnie wilgotności są uzależnione od rodzaju storczyka. Dla większości z nich odpowiednia będzie na poziomie 50-80 %. W celu jej podniesienia można zastosować matę kapilarną. Na dnie akwarium lub plastikowej kuwety układamy pojemniki na sztućce, na których rozkładamy matę, a na niej ustawiamy rośliny. Na dnie pojemnika zawsze powinna być woda. Stale mokra mata paruje, podnosząc wilgotność. Pojemnik z matą widoczny na zdjęciu.  Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest łatwość utrzymania czystości.
Oczywiście omawialiśmy też inne sposoby  na podniesienie wilgotności, np. zastosowanie tac z mokrym keramzytem, nawilżaczy powietrza, jonizatorów.

Te ostatnie Tomek zastosował w Dracula – boxie. Mgła wytwarzana przez to urządzenie doskonale podnosi wilgotność w pojemniku. Też korzystam z pomysłu kolegi i właśnie  doczekałam się pierwszego kwitnienia Dracula.

Oczywiście nie obyło się bez gorącej dyskusji. Uczestnicy spotkania chętnie wymieniali się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem.

Na zakończenie jak zwykle prezentowaliśmy swoje kwitnące rośliny, omawiając w jaki sposób je uprawiamy.Tekst: Laura Barylska
Fotografie: Marcin Kaczmarski 

Zmieniony ( 23.12.2012. )
 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws