Członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków może być każda osoba pełnoletnia, która zadeklarowała przystąpienie do Towarzystwa w celu realizacji jego zadań statutowych. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny lub z jego upoważnienia Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnych deklaracji i po opłaceniu składki członkowskiej rocznej (ewentualnym okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej w przypadku młodzieży uczącej się i studentów).

Są 2 możliwości zapisania się do Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków:

1. Na zebraniu jednego z oddziałów PTMS w Łodzi, Gdańsku lub w Warszawie (dokładne adresy znajdują się w zakładce Zebrania Oddziałów) wystarczy zgłosić chęć przystąpienia do PTMS, wypełnić deklarację członkowską dostępną podczas zebrań we wszystkich oddziałach oraz opłacić roczną składkę członkowską Skarbnikowi danego Oddziału lub bezpośrednio na konto bankowe Towarzystwa, która wynosi w Łodzi 80 zł. a w Gdańsku i Warszawie 50 zł. (dla młodzieży uczącej się i studentów odpowiednio 48 zł. i 30 zł.). Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMS poszczególne oddziały ustalają samodzielnie wysokość składek członkowskich, których wysokość nie może być mniejsza niż 50 zł. (dla młodzieży uczącej się i studentów odpowiednio 30 zł.).

2. Osoby z innych miast i miejscowości mogą zapisać się do PTMS internetowo: 

Deklarację członkowską Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków można pobrać tutaj.

Wypełnioną deklarację (lub skan) wraz z dowodem wpłaty rocznej składki członkowskiej (lub potwierdzeniem elekronicznym) w wysokości 50 zł. (dla młodzieży uczącej się i studentów w wysokości 30 zł.) i ewentualną kserokopię lub skan legitymacji szkolnej lub studenckiej należy przesłać na adres e-mail, który znajduje się w zakładce Kontakt lub na  adres korespondencyjny PTMS, czyli:

Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków
dr hab., prof. UG Piotr Rutkowski
Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
e-mail: storczykiptms@wp.pl

 

Składkę członkowską można opłacić przelewem internetowym lub przelewem w banku na konto:

Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków
91-603 Łódź, ul. A. Książka 8a
KRS 0000197268 NIP 7262585040 REGON 100187580

Nr konta: 95 2030 0045 1110 0000 0299 6180

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

z tytułem wpłaty: składka członkowska

W obydwu przypadkach zostaje się przyjętym odpowiednio przez Zarząd Oddziału z/u Zarządu Głównego lub przez Zarząd Główny PTMS. Każdemu członkowi przysługują prawa zawarte w Statucie PTMS (więcej: obok), biuletyn PTMS "Świat Storczyków" (więcej: zakładka Biuletyn) oraz legitymacja członkowska (więcej: obok).

Członkowie PTMS, którzy zapisali się na zebraniu jednego z oddziałów, otrzymują biuletyn i legitymacje również na zebraniu lub według życzenia przesyłką pocztową. Członkowie PTMS, którzy zapisali się drogą internetową otrzymują biuletyn i legitymacje przesyłką pocztową.     

Wszelkie pytania na temat przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków można zadawać drogą mailową (zakładka Kontakt).