Strony najbardziej znanych towarzystw na świecie:

1. Amerykańskie Towarzystwo Storczykowe – American Orchid Society
http://www.aos.org/

2. Australasian Native Orchid Society
http://www.anos.org.au/

3. Canadian Orchid Congress
http://www.canadianorchidcongress.ca/

4. Orchid Society of South East Asia
http://www.ossea.org.sg/

5. South African Orchid Council
http://www.saoc.co.za/