EOC SOMMERTREFFEN 2008
Spotkanie Europejskich Towarzystw Storczykowych

Stukenbrock, 27 – 29 czerwca 2008

Po raz drugi w niemieckim Stukenbrock (koło Bielefeldu) w siedzibie Niemieckiego Towarzystwa Storczykowego (Deutsche Orchideen-Gesellschaft), a jednocześnie firmy Röllke-Orchideenzucht odbył się letni zjazd przedstawicieli europejskich towarzystw storczykowych. Uczestnikami spotkania były 32 osoby reprezentujące 17 stowarzyszeń z 14 krajów. Każde stowarzyszenie reprezentowane było przez co najmniej jednego przedstawiciela (prezesa lub delegata) lub najczęściej 2 przedstawicieli albo nawet kilku uczestników.
W piątek wieczorem (27 czerwca)  odbyło się oficjalne powitanie przy uroczystej kolacji w bardzo miłej atmosferze, a w sobotę rano rozpoczęły się obrady.
Polskę reprezentowało Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków (PTMS) oraz Warszawskie Towarzystwo Miłośników Orchidei (WTMO). Przedstawicielami PTMS byli Andrzej Szulc i Władysław Paszkiewicz (Szczecin) oraz Dariusz Chojnacki i Marcin Kaczmarski (Łódź), natomiast WTMO: Monika Włodarczyk i Karol Ruszel.

 


Od lewej – Dr Joachim Erfkamp, Gerd Röllke,                   
Irene Bock, Bernd Treder.    
  

Dariusz Chojnacki, Marcin Kaczmarski, Monika Włodarczyk,
Karol Ruszel, dr Joachim Erfkamp  

Istotny na pewno jest fakt, że spotkanie odbyło się w ramach działającej w Europie organizacji skupiającej europejskie stowarzyszenia storczykowe – European Orchid Council (Europejska Komisja Storczykowa), do której jedynym należącym polskim stowarzyszeniem jest Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków.  
I właśnie Prezydent Europejskiej Komisji Storczykowej (EOC) oraz jednocześnie Prezes Deutsche Orchideen Gesellschaft (DOG) – Gerd Röllke rozpoczął w języku niemieckim sobotnie obrady a tłumaczył je na język angielski Lutz Röllke, w których to językach prowadzona była dyskusja.
Cały skład Zarządu EOC obecny w komplecie na spotkaniu przedstawia się następująco:

Gerd Röllke, Niemcy, Prezydent EOC
Prof. Franco Bruno, Włochy, Sekretarz Generalny EOC
Inger Borg, Szwecja, Skarbnik EOC
Prof. Charlotte Dupont, Francja, Członek Zarządu EOC
Dr Zoltan Pachinger, Węgry, Członek Zarządu EOC
Lutz Röllke, Niemcy, Członek Zarządu EOC

Po krótkim wstępie delegaci wszystkich towarzystw streścili historię, działalność oraz informacje o każdym z nich. Po każdej wypowiedzi zebrani mogli zadawać dodatkowe pytnia do osoby prezentującej każde stowarzyszenie. Ponadto nastąpiła wzajemna wymiana biuletynów i czasopism wydawanych przez obecne towarzystwa oraz wymiana kontaktów, czego uwieńczeniem była przerwa na lunch.

 


Monika Ahl, Andreja Schulz, Lutz Roellke
i Hardy Fussenegger  

                                                       

Międzynarodowa wymiana zdań

 

W następnej części spotkania omówione zostały kwestie zbliżającego się Europejskiego Kongresu Storczykowego oraz Wystawy Storczyków w Dreźnie w roku 2009 i uczestnictwa w nich stowarzyszeń europejskich.

 

 Prof. Franco Bruno – Sekretarz Generalny EOC

Po kolejnej przerwie nastepną część spotkania poświęcono tematowi dotyczącemu kryteriów sędziowania oraz ocenianiu storczyków, szczególnie w odniesieniu do Wystawy w Dreźnie.
Ostatnim punktem dnia była wspólna kolacja, podczas której w trakcie wzajemnych rozmów między przedstawicielami różnych krajów oprócz wzajemnego poznania i nawiązaniu kontaktów, szczególnie cenna była możliwość poznania mechanizmów i sposobów działania stowarzyszeń w innych krajach. Byłoby na pewno dużym sukcesem, gdyby choćby część z tych zasad, reguł i doświadczeń udało się przenieść na nasz krajowy grunt.

 


 Andrzej Szulc (Polska) i Andreja Schulz (Słowenia) 
                                                      

PTMS i WTMO prawie w pełnym składzie

Niedziela 29 czerwca była ostatnim dniem, który rozpoczął się za raz po śniadaniu krótką dwugodzinną wycieczką-spacerem do pobliskiego lasu będącego parkiem krajobrazowym, której celem było poznanie storczyków rodzimych, występujących na tych stanowiskach i w tym wielu kwitnących. Zobaczyć można było np. Dactylorhizy i Epipactisy.

 


Zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników.

Na zakończenie uczestnicy udali się do położonego godzinę drogi od Stukenbrock słynnego Ogrodu Botanicznego Berggarten w Hanowerze, w którym po oficjalnym powitaniu całej grupy została udostępniona możliwość zwiedzenia największej w Europie kolekcji storczyków (liczącej ponad 3000 gatunków storczyków z około 300 rodzajów), która normalnie nie jest otwarta dla zwiedzających.
Na tym zakończył się cały zjazd, którego uczestników pożegnał Lutz Röllke i który po raz kolejny odbędzie się, podobnie w ostatni weekend czerwca, za rok w Stukenbrock.
 
Tekst: Marcin Kaczmarski
Fotografie: Archiwum D.O.G.