VIII Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Storczyki w naturze i w uprawie”

 

SOBOTA, 26 MAJA 2018

08:00 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:30 – 10:00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Pana prof. dr hab. Adama Jezierskiego

10:00 – 15:00 SESJA REFERATOWA

Faltyn A. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Zmienność fenotypowa gatunków z rodzaju Dactylorhiza Neck. ex Nevski, 1937 (Orchidaceae)

Śliwiński M. Dolnośląski Klub Ekologiczny: Storczyki w lasach Dolnego Śląska

Mieszkowicz P. Uniwersytet Łódzki: Występowanie storczykowatych (Orchidaceae) w rezerwatach przyrody w województwie łódzkim

Kowalczyk T. Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków: Podstawowe zasady uprawy storczyków epifitycznych w warunkach domowych

Kolanowska M. Uniwersytet Gdański: Storczyki Kolumbii – obecny stan wiedzy, różnorodność gatunkowa i zagrożenia

Rutkowski P. Uniwersytet Gdański: Zagrożenia i sposoby ochrony storczykowatych (Orchidaceae) w pierwszej połowie XXI wieku

Jakubska-Busse A. Uniwersytet Wrocławski: Metody poprawnej identyfikacji gatunków z rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae)

Znaniecka J. Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków: Zastosowanie technik in vitro w uprawie storczyków

15:00 – 16:00 PRZERWA

16:00 – 18:00 SESJA WARSZTATOWA

Kolańczyk D. Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków: Jak uprawiać storczyki w mieszkaniu

Kaczmarska L., Łatkowski K. Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków: Zasady uprawy storczyków w warunkach domowych, część I

NIEDZIELA, 27 MAJA 2018

10:00 – 14:00 SESJA REFERATOWA

Łobas Z. Uniwersytet Wrocławski: Biologia i ekologia rodzaju Platanthera Rich, 1817 (Orchidaceae)

Żołubak E. Uniwersytet Wrocławski: Zmienność fenotypowa Epipactis purpurata Sm. (Orchidaceae)

Trocha M. Uniwersytet Wrocławski: Adaptacje ewolucyjne u wybranych zagrożonych gatunków storczykowatych (Orchidaceae) realizujących deceptywne strategie zapylania

Kostrzewa M. Uniwersytet Wrocławski: Biologia zapylania rodzaju Bulbophyllum Thouars, 1822 (Orchidaceae)

Błaszczyk R. Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków: Biologia i ekologia Bulbophyllum beccarii Rchb. f. (Orchidaceae)

Kłys G. Uniwersytet Opolski: Możliwości uprawy storczyków strefy umiarkowanej

Fijałkowska D. Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków: Prezentacja wybranych gatunków storczykowatych Polski

14:00 – 15:00 PRZERWA

15:00 – 17:00 SESJA WARSZTATOWA

Kozubek-Euejda C. Ogród Botaniczny w Łodzi: Hybrydy z rodzaju Phalaenopsis  Blume, 1825 (Orchidaceae) – uprawa w warunkach domowych

Kaczmarska L., Łatkowski K. Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków: Zasady uprawy storczyków w warunkach domowych, część II