Walne Zgromadzenie Delegatów PTMS

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków informuje, że w oparciu o § 26 Statutu  w dniu 24.06.2017 roku w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18a  (Gimnazjum nr 38) o godz. 15.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów PTMS.